Nabídka služeb

Řízení projektů

 • Zavedení nového (IT) systému, včetně úpravy stávajících procesů a vyřešení následné správy (interně nebo externě)
 • Nahrazení stávajících nevyhovujících řešení, včetně analýzy klíčových požadavků a jejich prioritizace
 • Řízení povýšení (upgrade) komplikovaných systémů, včetně úpravy procesů
 • Řízení zakázkového vývoje i s využitím moderních Agilních metod
 • Řízení integrace více IT dodávek od více dodavatelů
 • Krizové řízení projektů

Nastavení projektové kultury

 • Vytvoření systému pro řízení projektů, zavedení projektové kanceláře, nastavení reportingu podle skutečných potřeb, úprava stávajících a nastavení nových procesů
 • Proškolení projektových manažerů a klíčových zaměstnanců

Vedení a podpora projektových manažerů

 • Pomoc projektovým manažerům zaměřená na rozvoj technik projektového řízení a obecných technik vedení lidí
 • Pomoc projektovým manažerům v obtížných situacích (nový projekt pro organizaci nebo projektového manažera)

Školení projektového řízení

 • Všeobecné školení projektového řízení
 • Vytvoření projektového školení na míru s využitím zvyklostí dané společnosti
 • Školení zaměřená na jednotlivé oblasti a techniky projektového řízení (řízení rizik, řízení  rozsahu dodávek, pravidla komunikace a reportingu, …), využitelné i mimo projekty
 • Příprava na certifikaci dle IPMA

Zavedení IT procesů

 • Nastavení řízení IT procesů dle ITILu
 • Audit a návrhy změn IT procesů a jejich implementace
 • Nastavení SLA a následných interních OLA